J-I-S.org

 
      Pateikiame Prisikėlusio KRISTAUS, Naujai Patikslintų DIEVO ĮSAKŲ - JOJO REDAKCIJĄ.

      1. Mylėk ir Gerbk Pats Save, Kaip ir Kitus, JOJO Kūrinius, Išraiškas bei Atvaizdus...

      Privalome Išmokti Mylėti bei Gerbti Kitus, Kas Jie Bebūtų ir/ar Kame Besireikštų..., nes Tik Tuomet Gebėsime Mylėti bei Gerbti ir Patį Dievą..., Kas, Kaip bei Kame JIS Buvo, Yra ir/ar Dar Bus..., Kame bei Kaip Veiks, Turės, Galės, Priglaus ir Padės..., Per Ką bei Kaip JIS Tylės, Mąstys, Suvoks, Žinos ar Pažins...
      Pažinę, Suvokę bei Įprasminę TAI Savyje, Galėsime bei Žinosime Kaip Išmokti bei Iš Tiesų Reikia Gerbti Pačius Save...

      2. Visuomet bei Visur, Kas Be Nutiktų, Būki JOJO Šviesa, Kadaise Pasėta Tavyje..., Puoselėki bei Branginki Ją bei JĮJĮ Savyje......


      3. Visame Kame bei Visur - Tikėki, Mylėki, Viltį, Valią, Dorą ir Darną Turėki...


      4. Galėki, Pažinki, Suvoki ir Būki - Tikruoju JOJO Kūriniu - Žmogumi Vadinamu...


      5. Būki Nuoširdus, Paprastas, Taurus, Tikslus, Mylintis..., Tiek Savyje, Tiek Ir Savo Veikime...


      6. Būk Visuomet, Visame Kame bei Visur Nuolankus ir Pastabus Dievo Valiai...


      7. Tarki Dievo Vardą - Su Pagarba, Išdidžiai ir Tvirtai..., Kilmingai Minėki JĮ bei JĮJĮ, Tik Šventu Žodžiu...


      8. Tikėki Savimi bei JĮJĮ Visuomet Prisimiki...


      9. Turėki Viltį Kaip Savo Kūną, Augindamas Saugoki ir Lieski..., Globoki JĄ Savyj ir Kitame...


      10. Neški, Puoselėki bei Skleiski JO bei JOJO Valią Visuomet, Visame Kame ir Visur...


      11. Būki JOJO Mintis ir Galia Tikrojoje Šviesoje...


J-I-S, 2012


S1A / J-I-S / S1N

SINCREDY / SINCREDO
R.I.O.S.U.N.