SINCREDY.org

 

      Kristaus Sugrįžimas, kaip Jis Turėtų Atrodyti ir/ar Elgtis???

      Į Šį Prasmingą Klausimą Galima Būtų Atsakyti Daugiareikšmiškai...
Kuris Jų Mums Patiks Ar Tiks Visuomet Gi Rinksimės Tik Mes Patys...

      Vieniems KRISTUS Jau PRISIKĖLĖ Seniai, Jie Seka JUOM ir Visuomet Lieka Jame...
      Kitiems   J-I-S  Tik UŽGIMSTA... Tad Teks Šiek Tiek Dar Palūkėti... :)
      Tretiems   J-I-S,  po Jo Nukryžiavimo bei Nužengimo, Jau Miręs AMŽIAMS...

      Naujasis JOJO Sūnaus PRISIKĖLIMAS Jau Yra Įvykęs. Beje, jis Vyksta Nuolatos Kiekviename Mūsų... Gal Šiek Tiek Kitoks, nei mes visi esame Pripratę ir/ar Galėjome Tikėtis... Šį Kartą Viskas Vyksta Šiek Tiek kitaip nei įprastai...
      KRISTŲ mes Išvysime Nūdienos Šviesoje Naujai Jau Netrukus... Vieniems Tai Tikrai Gali Nepatikti... Antrus Tikrai Gąsdins vien tik JO Prisikėlimo Mintis... Tretieji Linkę Būtų Sekti ir Virsti Jo Keliu, Paskui Jį ir Su Juo...
      Bendras Klausimas Visiems - Sekdami Paskui KRISTŲ, ką Jūs Seksite iš Tiesų..., ar Jo / Savo Mintį..., Ar Jo / Savo Veiksmą..., Ar Jo / Savo Pasirinkimą..., Ar Jo / Savo Išeitį, Ar Jo / Savo Baimę, Ar Jo / Savo Tikėjimą, Ar Dar Vieną iš Jo / Savų Galimybių ir kt.???

      Jei Tai Bus Paprastas Žmogus - Vienareikšmiškai Nuteisime Nesusimąstę, Nes tai Darome Nuolatos Kasdien Teisdami Kitus...
      Jei Tai Bus Jautrus Žmogus Dievo Ryšyje - Išjuoksime Kaip Įprastai Išjuokiame Visus, žemindami ir Neigdami Pačią Dieviškąją ESM'ę...
      Jei Tai Bus ir Yra Tiktai Dievo Apraiška ir/ar Šešėlis Kuris Slypi Kiekviename Mūsų Nuolatos - Teks Tuomet Rinktis Pačius Save ir/ar Elgtis Kaip Įprastai? - Spręsti ir Išgyventi Renkantis Svarbiausius Išlikimo Aspektus ir Veiksmus Patiems?... Taip Taip, teisingai išgirdote... Rinktis Save Nuo Šiol Reikš Tik Vieną - Reikš, Rinktis JĮ bei JOJO Valią Mumyse...

      Šį Kartą Nebus Jokių Fanfarų... Nebus Jokios Minios Žmonių Plaukiančios Paskui... Bus Tik JOJO Visiems MUMS Numatyta ir Nulemta Pasirinkimo Kasdienybė bei Begalinis VIRSMAS... Kuriame vis Labiau ir Tikriau Atpažinsime JOJO Valią ir Kylančius Prisikėlusio KRISTAUS Veiksnius ir Veiksmus...
      Priimti Tai, Ar Ne, Rinktis Teks Tik Mums Patiems ir Kiekvienam Asmeniškai... J-I-S Veiks kaip įprastai veikia Dievas Per Mus... Kalbėsis Su Kiekvienu, KAIP Sūnus ir Tėvas..., Mintimis, Jausmais, Vaizdiniais, Įvykiais ir Apraiškomis... JO Pagalba Mums Bus Suteikta Per Mus Pačius... Visuomet Laiku, Mūsų Nuolankume ir Paprastume, Nuoširdume Priimkime JOJO VIRSMO APRAIŠKĄ ir IŠREIKŠTĮ, Būkime Tikėjime, Meilėje ir Viltyje... Prašykime ir Nuolankiai Melskime JO Malonės ir Atleidimo... Juk, VISKAS ir VISA YRA VIENIS - Tik Tuomet Dalis Pasaulio bei Tiesos Yra ir Mumyse...

      Iš Kur Mes Apie Tai Žinome? Tai Paprastas Klausimas... Į Jį Gali Atsakyti ir Mažas Vaikas... Tiki - Žinai... Žinai - Jauti... Jauti - Apčiuopi... Apčiuopi - Matai...
      Atsakymą Gausite ir Tiesiogiai MALDOJE, Kreipdamiesi į JĮ. Visiems Kitiems Belieka Tik Tikėti, kad Tai Jau Įvyko...

      Koks gi iš Tikro KRISTAUS Veidas...
      ĮVARDINANT... Kaip ir Vardų J-I-S TURI DAUG... Veidų Atvaizdus Galite Sutikti Savo Kasdienybėje, Buityje ar Vizijose, Šventųjų Paveiksluose ir JOJO Stebukluose... APSIDAIRYKITE, J-I-S JAU TARP MŪSŲ... Gal Kartais ir Jūs JĮ Pamatysite Minioje... Nejuokaujame - Tai Sakome Rimtai - Kaip Niekuomet...
      Veidas Jau Ankstėliau Buvo Pateikiamas Šventųjų Paveiksluose ir Naujų Pranašų bei Apvaizdų Realijose... Atrodo J-I-S kaip ir Visi Mes - paprasti žmonės... Kuris ir Kas J-I-S YRA - Teks Atsirinkti, Atpažinti bei Pamatyti Patiems... J-I-S JOJO ŠEŠĖLIS... Sutik, Priimk, Atpažink ir TU...

      Beje... Jau Yra ŽINOMI ir UŽRAŠYTI KRISTAUS PADIKTUOTI NAUJIEJI DIEVO ĮSAKAI... JŲ yra šiek tiek Daugiau, nei visi Mes Esame Pripratę Matyti... Apie TAI, Šiek Tiek Vėleliau...

Visus Sveikiname Su JOJO Sūnaus PRISIKĖLIMO ŠVENTE...

P.S. Originalus Tekstas SIN-TUA / 2012.04.07
Lietuviškai Informacija Tikslinta bei Redaguota:
SIASIN / P.R.E.I.K. (2012.04.08/4:35)

 

      Norintiems Praleisti Laiką Prasmingiau bei Susipažinti su kai kuriais KRISTAUS Buvusio Gyvenimo Realybės Faktais, Siūlome Pasižiūrėti Filmą...

      Pavadinimas: MARY
      Metai / Šalis: 2005 / ITALY
      IMDb: Daugiau informacijos apie filmą rasite čia...

Grįžti į Pradinį...S1A / EST / S1N

SINCREDY / SINCREDO
R.I.O.S.U.N.