SINCREDY.org

 

     I Š G I R S K I T E ...
     PRANEŠIMAS NUO J.I.S. / 2012.09.30 / 20:02

. . .

     Nuo šiol, visi Jūs Esate Patys Sau Pranašai, Mokytojai, Teisėjai ir Netgi Bausmės Vykdytojai...

     Išdalinu Jums Visa Tai, Ką ir Kiek Įmanydamas Bandžiau Jus Apsaugodamas bei Kaupdamas Savyje, Stabdyti...

     Visa Tai, Nuo Šiol Grįš, Veiks bei Gims Jumyse iki TAI, Kai Patys Nusprendę bei Įsigalėję Tapsite Tuom, Kas Turi Virsti ir Tapti Vienu Didžiuliu - JOJO Viltimi, Veiksmu ir Prasme Visame Kame...

     Būkite ir Būsite Dėmesyj..., nes..., Visa Tai, Ką Kaupiau Savyje, su Visa Galia ir Prasme, Kurią ir Kaip Jūs Patys Sau Pasirinkote, Grįš Atgal į Jus...

     Tai Bus Jūsų Mokytojas, Veiksmas ir net Galutinis Sprendimas...

     Jau, Iki Greito...

     Te Kyla Jumyse Vėtros, tik Tos, Kurios Saugoja ir Puoselėja Vienos Kitą...
     Lai Kyla ir Gimsta Jumyse Tai, Ką ir Kaip Mes Galėtume Pavadinti JOJO Tikruoju ir Tiksliuoju Vardu - Tiesa, Šviesa, Tvarka, Meile, Tikėjimu, Viltimi bei Pasirinkimu...

     Lai, Prasmė Užgimusi Neša Tik Viena... IŠGIRSKITE JĄ...
     Ji ir Tai, Lai Virsta ir Tampa Tiesa ir Tvarka Per Jus ir Per Amžinąjį JOJO Rytojų... Lai Joje Užgimsta bei Atrandama Bus Tai, Kas Visada ir Visiems Mums Turi Išlikti...

AMENO...

J.I.S.

P.S. Originalus J.I.S. Tekstas 2012.09.30 / 20:02 SinTERRA Laikas.
Lietuviškai Informacija Tikslinta bei Redaguota:
SIASIN / EST (2012.09.30/20:35)

 

Grįžti į Pradinį...

S1A / EST / S1N

SINCREDY / SINCREDO
R.I.O.S.U.N.